Dünyadan Daha Yaşlı Meteorit Bulundu

  • makale
  • Dünyadan Daha Yaşlı Meteorit Bulundu

   Bulunan meteorit, 4.6 milyar yıl yaşında. Böylece, 4.5 milyar yıllık gezegenimiz Yerküre'den 100 milyon yıl daha yaşlı oluyor.   Nortwest Africa / Kuzeybatı Afrika (NWA) 11119 isimli meteorit, 2016'da bir meteorit koleksiyoncusu tarafından, Afrika'da elde edilmiş. Koleksiyoncu bir süre sonra örneği Carl Agee'ye yolluyor. Agee, doktora öğrencisi Poorna Srinivasan'a örneği analiz etmesini söylüyor. Başta örneğin dünyaya ait olduğunu düşünen Srinivasan, bir süre sonra öyle olmadığını keşfediyor. Örnek, Yerküre'deki volkanik kayaçlara benzese de, gezegene dışarıdan gelmiş.   NWA 11119 magmatik bir meteorit, yani magma veya lavın (gezegenin yüzeyine çıkmış magma) soğuyup, katılaşmasıyla oluşmuş. 4.6 milyar yıl yaşındaki meteorit, bugüne kadar keşfedilmiş en eski magmatik meteorit (Srinivasan'ın dediğine göre, magmatik olmayan, daha bile yaşlı meteoritlerin varlığı biliniyor).

   Tridimit adı verilen, büyük silika* kristalleri meteoritin %30'unu oluşturuyor. Srinivasan'a göre, bu miktarda tridimit, Yerküre'de bulunan volkanik kayaçlar için sıradan fakat bir meteorit için duyulmamış bir şey.

   Genel olarak, NWA 11119'un bileşimi Yerküre'nin kabuk tabakasını oluşturan materyale benziyor. Bu sebeple, araştırmacılar NWA 11119'un, Yerküre'ye benzer bir şekilde kabuk oluşturma aşamasından geçmiş bir asteroidden geldiğini düşünüyor. Ek kimyasal analizler, meteoritin NWA 7235 ve Almahata Sitta isimli iki meteorite benzediğini gösteriyor. Srinivasan'ın dediğine göre, bu, üç meteoritin aynı kaynaktan geldiğine dair bir işaret.

   Gezegenlerin oluşumu hakkında bilim insanlarının hala bilmediği pek çok şey var ve NWA 11119 gibi bulgular, bu konuda oldukça yararlı. "Yerküre'nin ilk hallerinin nasıl görünüğüne anlamaya yardımcı olabilir," diyor, Srinivasan.

   * Silis, kum, çakmaktaşı, kuvars gibi, silisyumun oksijenli bileşiklerine verilen ad

   Kaynak ve ileri okuma
   There are two genders